Vacature Veldwerker emancipatie/participatie voor mannen in Nieuw-West

Daadkr8/SEZO is op zoek naar een:

Veldwerker emancipatie/participatie voor mannen in Nieuw-West

(16 uur per week)

Doel van de functie:

Het doel van de functie veldwerker is het ontwikkelen, organiseren en uitvoeren van activiteiten, gericht op activeren en empowerment van mannen (met veelal niet-westerse achtergrond) met een (grote) achterstand tot de arbeidsmarkt. Het ontwikkelen van activiteiten zal in nauw overleg met de coördinator van Daadkr8 plaatsvinden, maar zullen zo veel mogelijk buiten Daadkr8 in buurtontmoetingsruimtes in de gebieden plaatsvinden. Zoals de Buurtslager en de Social Garden, de nieuwe ruimte in de Couperusstraat (sinds kort door SEZO in gebruik), Buurtwerkplaats Noorderhof, Project Vooruit, de huizen van de wijk, de vrouwencentra.

Aanpak en resultaten:

Signaleren en contacten leggen

 • Legt contact met de doelgroep en zoekt deze groep actief in de wijken op. Vervolgens signaleert/inventariseert de werker de wensen, behoeften, problemen en ambities;
 • De werker bespreekt deze wensen, behoeften, problemen en ambities van de doelgroep intern met de coördinator van Daadkr8;
 • De werker geeft informatie over mogelijkheden aan de doelgroep in nauwe samenwerking met betrokken partijen van de basisvoorzieningen in de wijk, zoals de Buurtzaak, Honingraat, Nisa4Nisa, Hippe Heks;
 • De werker onderhoudt het contact met de doelgroep door actief in de wijk aanwezig te zijn op relevante plekken.

Activiteiten vormgeven

 • De werker analyseert de wensen, behoeften, problemen en ambities van de doelgroep;
 • De werker vertaalt de wensen, behoeften, problemen en ambities naar plannen en activiteiten;
 • De werker sluit zo veel mogelijk aan bij bestaand aanbod in de wijken, zo mogelijk wordt het specifieke aanbod van Daadkr8 naar de wijken (huizen van de wijk, buurtontmoetingsruimtes) gebracht. Zoals het aanbod Mannenwijzer of STERK met geld;

Activiteiten uitvoeren

 • De werker voert activiteiten zo mogelijk zelf uit, met ondersteuning van vrijwilligers die binnen Daadkr8 getraind zijn of kunnen worden op hun expertise (bijvoorbeeld Buurttrainer via de buurtsportcoach)
 • De werker begeleidt deelnemers bij  activiteiten;
 • De werker stemt af met collega’s of eventuele  andere organisaties om activiteiten uit te voeren, en biedt zo mogelijk ondersteuning hierbij door inzet van de expertise van Daadkr8 en de inzet van vrijwilligers.

Bovendien:

 • De werker begeleidt minimaal 30 mannen persoonlijk naar behoefte zonder vaste eindtijd. Deze 30 mannen worden o.a. door WPI aangemeld, maar kunnen  ook door SEZO aangemeld worden. De werker onderzoekt hierbij samen met de bewoner wat de knelpunten en belemmeringen zijn, maar ook welke kansen er liggen (persoonlijk ontwikkelingsplan in eigen tempo). Van deze 30 mannen zullen minimaal 20 mannen uitkeringsgerechtigd zijn.
 • De werker richt zich voortdurend op doorstroom naar mogelijkheden op het gebied van zorg, activering, participatie en werk. Voorbeelden: Mannenwijzer, sport, taalaanbod, cursus Buurttrainer (buurtsportcoach), Buurtwerkplaats Noorderhof (mannen praten met hun handen), aanbod Gouden Mannen (vanaf 2018 onderdeel van het aanbod in Daadkr8, een traject van 18 maanden met veel taal en coaching). Mogelijkheden voor educatie zijn o.a. het Wijkleerbedrijf in Vrouw en Vaart en Nisa4Nisa, en de Entree Opleiding Hospitality in Daadkr8. Op het gebied van doorstroom naar werk zijn er mogelijkheden en contacten bij de Werkbrigade of Milieuwerk.

Profiel van de functie

Kennis en vaardigheden:

 • MBO werk- en denkniveau
 • Kennis van de sociale kaart van Amsterdam Nieuw-West;
 • Mondelinge en sociale vaardigheden voor het motiveren, stimuleren en instrueren van de doelgroep en het contact onderhouden met externe instanties;
 • Vaardigheden in het onderkennen en analyseren van knelpunten;
 • Vaardigheden in het gebruik van computers en relevante programma’s, zoals registratiesystemen;
 • Arabisch sprekend is een pré

Salaris en dienstverband
Salariëring en overige arbeidsvoorwaarden conform CAO Sociaal Werk, schaal 7. Minimaal €2.300,- en maximaal €3.213,- bruto bij een voltijds dienstverband (36 uur per week). Het dienstverband is in eerste instantie tot het einde van dit jaar.

Algemene informatie:
SEZO staat voor Maatschappelijke Dienstverlening in Amsterdam Nieuw-West met maatschappelijk werk, sociaal raadslieden en schulddienstverlening als kernactiviteiten. Vrouw en Vaart is het Emancipatiecentrum van SEZO voor vrouwen, Daadkr8 is het mannencentrum binnen SEZO. SEZO heeft ouder- en kindadviseurs in de gelederen en geeft uitvoering aan de Speel-o-theken in Amsterdam Nieuw-West.

SEZO staat voor de kernwaarden: Ondernemend, betrouwbaar, in De Buurt, laagdrempelig, transparant, hoge kwaliteit, outreachend, gericht op samenwerking, vernieuwend, klantgericht, alles wat simpel kan ook simpel doen.

Informatie en reageren
Deze vacature wordt zowel intern als extern uitgezet. Interne kandidaten genieten, bij gelijke geschiktheid, de voorkeur. Reageren op deze vacature kan tot en met 18 maart as. door je motivatiebrief en cv te sturen aan Dagmar den Ouden (HR adviseur) via e-mail d.denouden@sezo.nl, met als onderwerp ‘sollicitatie veldwerker’; voor toelichting en vragen kun je terecht bij Joke Kop via 06-11481527 of j.kop@sezo.nl.

Informatie over de organisatie is ook te vinden op de website van Daadkr8 via daadkr8.amsterdam en SEZO via sezo.nl .