Vacature Manager Sociaal Raadslieden en Schuldhulpverlening (36 uur per week)

SEZO staat voor Maatschappelijke Dienstverlening in stadsdeel Nieuw-West in Amsterdam met maatschappelijk werk, sociaal raadslieden en schuldhulpverlening als kernactiviteiten. Vrouw en Vaart is het Emancipatiecentrum van SEZO voor vrouwen, Daadkr8 is het mannencentrum binnen SEZO. SEZO geeft uitvoering aan de spelinlopen voor jonge kinderen in Amsterdam Nieuw-West en opvoedspreekuren in Aalsmeer en Amstelveen. SEZO is trekker van de Wijkzorg Alliantie en met eenvoudige vragen op sociaaljuridisch en financieel terrein kan men terecht bij één van de SEZO inlopen op verschillende locaties in de wijken.

Het werk bij SEZO doet er écht toe: dagelijks worden er veel kwetsbare mensen op diverse sociaal-maatschappelijke gebieden (bijvoorbeeld sociaaljuridisch, financieel) ondersteund in een stad volop in ontwikkeling. De organisatie maakt stappen naar een moderne organisatie en heeft de ambitie om de meest recente actuele ontwikkelingen zoals de wetenschappelijk onderbouwde ‘schaarste- theorie’, in te zetten ten behoeve van de doelgroep.

Het sociaal domein in de gemeente Amsterdam is volop in beweging. SEZO beweegt en verandert daarin actief mee, stedelijk en met name in Amsterdam Nieuw-West. Vanaf 2021 wordt er gewerkt in sociale wijkteams. Om SEZO goed voor te bereiden op deze nieuwe werkwijze is SEZO op korte termijn op zoek naar een:

Manager Sociaal Raadslieden en Schuldhulpverlening

36 uur p/w

SEZO staat voor de kernwaarden: ondernemend, betrouwbaar, in de buurt, laagdrempelig, transparant, hoge kwaliteit, outreachend, gericht op samenwerking, vernieuwend, klantgericht, alles wat simpel kan ook simpel doen.

Missie/visie

SEZO ondersteunt Amsterdammers die in een kwetsbare periode in hun leven zitten zodat zij (weer) volwaardig kunnen deelnemen aan het maatschappelijke leven. SEZO gaat hierbij uit van het zelf-organiserend vermogen van mensen en bewerkstelligt dit door middel van empowerment. SEZO realiseert haar doelstelling door te excelleren op diverse onderdelen van maatschappelijke dienstverlening.

Organisatie

Bij SEZO werken totaal 140 medewerkers en circa 200 vrijwilligers. Er is een platte organisatiestructuur met een MT dat bestaat uit drie managers, de Manager Bedrijfsvoering, de HR-adviseur en een eindverantwoordelijke directeur-bestuurder. Het onderdeel Maatschappelijke Dienstverlening is opgedeeld in aan de ene kant maatschappelijk werk en aan de andere kant schuldhulpverlening en sociaal raadslieden. Daarnaast is er een team Emancipatiecentra (valt onder de manager Maatschappelijk Werk) en een team Jeugd (valt onder de Manager Projecten). Ieder team wordt aangestuurd door een teamleider/manager.

De medewerkers/teams zijn gehuisvest in de wijken Osdorp, Geuzenveld/Slotermeer en Slotervaart. In al deze wijken wordt dienstverlening geboden op het gebied van schuldhulpverlening, maatschappelijk werk en sociaal raadslieden. De emancipatiecentra Vrouw en Vaart en Daadkr8 zijn gevestigd in Osdorp maar richten zich op heel Amsterdam Nieuw-West.

Sociaal Raadslieden en Schuldhulpverlening

De teams Sociaal Raadslieden en Schuldhulpverlening bestaan in totaal uit circa 45 medewerkers verdeeld over de drie genoemde wijken. De verdeling is ongeveer 15 om 30 medewerkers. Een aantal schuldhulpverleners is werkzaam op het werkplein van WPI van de Gemeente Amsterdam. De schuldhulpverleners zijn het afgelopen jaar aangestuurd door een teamleider a.i., afkomstig uit het team.

Ontwikkelingen

De  gezamenlijke maatschappelijke dienstverleners in Amsterdam voeren in opdracht van de gemeente schuldhulpverlening en sociaal raadsliedenwerk per stadsdeel uit. De afgelopen 4 jaar is er daarbij gewerkt aan “Route 020”, een moderne schuldhulpverleningsaanpak gebaseerd op de schaarste-theorie.

Per 1 januari 2021 gaat de gemeente Amsterdam over op het werken in sociale wijkteams. Schuldhulpverlening en de sociaal raadslieden zullen dicht tegen deze sociale wijkteams aan gepositioneerd worden. De komende 1,5 jaar vormt een overgangsperiode waarbij het MT van SEZO intensief samen moet werken, intern en met externe ketenpartners, om deze overgang succesvol vorm te geven voor de Amsterdammers uit Nieuw-West.

DE FUNCTIE

Als Manager Sociaal Raadslieden en Schuldhulpverlening ben je verantwoordelijk voor het realiseren van de operationele, beleidsmatige, financiële en personele doelstellingen binnen de afdeling. Je zorgt ervoor dat de dienstverlening van de afdeling op korte en lange termijn aansluit bij de ontwikkelingen in het werkveld en de eisen die dat aan ons stelt. Je geeft samen met je MT-collega’s sturing aan de integrale dienstverlening van SEZO, zodanig dat de klant op een efficiënte wijze wordt geholpen.

Het accent in de functie ligt vooralsnog op uitvoering en realisatie van het strategische beleid. Op langere termijn is meedenken op meer strategisch niveau wenselijk. De Manager Sociaal Raadslieden en Schuldhulpverlening valt onder de directeur-bestuurder en maakt deel uit van het managementteam. Je geeft hiërarchisch leiding aan de teams.

OPDRACHT

Als Manager Sociaal Raadslieden en Schuldhulpverlening realiseer je de doorontwikkeling van de teams als geheel en per locatie, en weet je de slag te maken van beheer naar ontwikkeling.

Om dit te bereiken is het nog wel nodig dat je bouwt aan een goede inrichting van de organisatie en processen en structuren optimaliseert. Je weet zaken planmatig en gestructureerd aan te pakken en weet medewerkers mee te krijgen in de kanteling van product- naar wijkgericht werken.

Eveneens heb je een goed overzicht van met name de financiële situatie van de  teams en bij voorkeur over de gehele bedrijfsvoering. Je organiseert en faciliteert de totstandkoming van de juiste managementinformatie en weet hierop te sturen. Je bent een toegankelijk persoon, goed benaderbaar, geeft en ontvangt makkelijk feedback. Samen met de medewerkers zorg je voor een goed, op elkaar afgestemd team waarin het vanuit rolvastheid vanzelfsprekend is om op integrale wijze te werken. Je stimuleert mensen het beste uit zichzelf te halen en weet medewerkers te ‘empoweren’. Vanuit je rol ben je op de hoogte van maatschappelijke ontwikkelingen en ben je actief in de samenwerking met (keten)partners binnen het en op stedelijk niveau. Je realiseert de toepassing van de ‘schaarste-theorie’. Je hebt genoeg inhoudelijke kennis van schuldhulpverlening en het vak van sociaal raadslieden om mee te denken met de medewerkers bij ingewikkelde casussen.

FUNCTIE-EISEN

 • Afgeronde relevante opleiding op WO-niveau
 • Kennis van het vakgebied schuldhulpverlening en sociaal raadslieden
 • Aantoonbare leidinggevende ervaring in de aansturing van een vergelijkbaar team (professionals)
 • Een inspirerende wijze van leidinggeven om medewerkers mee te nemen in veranderingsprocessen
 • Affiniteit met de doelgroep: kwetsbare Amsterdammers uit Nieuw-West
 • Ruime bedrijfskundige expertise
 • Ervaring in project- en planmatig werken
 • Het vermogen een brug te slaan naar interne- en externe stakeholders, netwerkvaardig

COMPETENTIES/VAARDIGHEDEN

 • Zakelijk, ondernemend en ambitieus
 • Gedreven, nuchter en veerkrachtig
 • Samenwerkingsgericht
 • Teamspeler; open, transparant en duidelijk
 • Communicatief vaardig
 • Besluitvaardig, daadkrachtig en resultaatgericht
 • Humor

PERSOONLIJKHEID

Toegankelijke persoonlijkheid met oprechte interesse in mensen. Enthousiast, inspirerend en motiverend. Hands-on mentaliteit, beschikkend over een situationeel sturende managementstijl en in staat afstand te nemen van de dagelijkse praktijk. Kan schakelen op meerdere niveaus in een organisatie, zowel in- als extern.

ARBEIDSVOORWAARDEN

De functie Manager Sociaal Raadslieden en Schuldhulpverlening is ingedeeld in schaal 11 of 12 (CAO Sociaal Werk) met een salaris van maximaal € 73.000,- bruto per jaar op basis van een 36-urige werkweek (inclusief Individueel Keuze Budget behorende bij deze CAO).  De aanstelling is voor een jaar met de intentie dit bij goed functioneren om te zetten naar een vast dienstverband.

PROCEDURE

Een assessment is onderdeel van de procedure.

SOLLICITEREN

Voor meer informatie of een uitgebreide profielschets kun je contact opnemen met directeur-bestuurder Sylvia den Hollander, telefonisch te bereiken vanaf 6 augustus via nummer 06 – 57 97 28 88.
Heb je belangstelling? Dan zien wij je reactie graag voor 15 september a.s. tegemoet via Dagmar den Ouden, HR- Adviseur, e-mailadres: d.denouden@sezo.nl, met in het onderwerp: sollicitatie Manager.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.