Vacature Lid Raad van Toezicht SEZO met inhoudelijk aandachtsgebied: kennis van gemeentelijk sociaal domein en armoede

Functieomschrijving

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van SEZO bestaat uit vijf leden. Binnen deze Raad van Toezicht is een vacature ontstaan. De Raad van Toezicht stelt de Bestuurder en de Ondernemingsraad in de gelegenheid omtrent de voorgenomen benoeming advies uit te brengen.

De Raad van Toezicht functioneert op basis van een reglement en heeft een toezichtsvisie  vastgesteld.

De benoeming geldt in principe voor vier jaar en kan eenmalig worden verlengd.

Functie-eisen

Specifiek deskundigheidsprofiel nieuw lid Raad van Toezicht

Deze toezichthouder beschikt over inhoudelijke kennis van het sociaal domein op gemeentelijk niveau. Zij/hij heeft op strategisch niveau ervaring met de actuele ontwikkelingen Van nature heeft zij/hij een brede kijk op de maatschappelijke ontwikkelingen, op klanttevredenheid, medewerkerstevredenheid, ondernemerschap en innovatie en kan dit vertalen in een eigentijdse toezichthoudende stijl. Zij/hij kan zich goed inleven in het werken met en voor klanten in het werkveld van SEZO met name in Amsterdam Nieuw-West. Zij /hij is een betrokken en toegankelijk gesprekspartner voor de Raad van Bestuur en organen binnen SEZO. Zij/hij opereert zonder last of ruggenspraak.

Algemeen profiel voor toezichthouders bij SEZO

 • Onderschrijft de doelstelling van SEZO;
 • Houdt toezicht op de geformuleerde doelstellingen;
 • Vermogen om op tactisch/strategisch niveau te kunnen acteren door zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de Bestuurder voorgelegde aangelegenheden en om het beleid te kunnen toetsen;
 • Vermogen om een evenwicht te zoeken tussen de noodzaak de Bestuurder de benodigde handelingsruimte te geven en de noodzaak de Bestuurder de juiste vragen te stellen;
 • Onderschrijft expliciet de Governance Code Welzijn en Maatschappelijke dienstverlening
 • Wijs en constructief in de verhouding Bestuurder - Toezichthouder, zowel individueel als in de raad met een balans in de mix van distantie en betrokkenheid;
 • Werkervaring/affiniteit met maatschappelijke sectoren;
 • Binding met de missie, visie en strategie van SEZO;
 • Vermogen om binnen de RvT in teamverband te werken;
 • Zorg voor continuïteit: voldoende beschikbaarheid en energie om zich in te zetten voor een adequate invulling van de functie;
 • Kennis van de bestuurlijke en inhoudelijke situatie van Amsterdam (Nieuw-West) is een pre.

Samenstelling
Gestreefd wordt naar een evenwichtige verdeling tussen mannen en vrouwen. Op dit moment bestaat de Raad van Toezicht uit twee vrouwen en drie mannen. Het vertrekkende lid is een man.

Beloning

De leden Raad van Toezicht worden beloond met als uitgangspunt een vergoeding van € 125 per maand op basis van een belastingvrije vrijwilligersvergoeding.

Profiel van SEZO

SEZO is dé maatschappelijke dienstverleningsorganisatie voor Amsterdam-Nieuw West. Ze biedt o.a. schuldhulpverlening, maatschappelijk werk en emancipatieondersteuning aan.

Ze wordt goeddeels gesubsidieerd door de gemeente Amsterdam. Op de website van SEZO (www.sezo.nl) is veel te vinden over doelgroep, bereik en resultaten van SEZO. De organisatie is financieel gezond. De komende jaren is er veel aandacht voor de strategie van SEZO.

Sollicitaties

Solliciteren kan tot uiterlijk 22 mei 2018. We ontvangen uw sollicitatie met motivatie en cv graag op raadvantoezicht@sezo.nl.

De gesprekken met de geselecteerde kandidaten vinden plaats op het hoofdkantoor van SEZO op woensdag 30 mei tussen 16.00 en 21.00. De reservedatum hiervoor is donderdag 31 mei. Het hoofdkantoor van SEZO is gevestigd op de Ottho Heldringstraat 5, 1066 AZ Amsterdam.