Leden Raad van Toezicht: Ervaren Voorzitter en Algemeen lid (Amsterdam)

SEZO staat voor Maatschappelijke Dienstverlening in stadsdeel Nieuw-West in Amsterdam, een stadsdeel met bij na 150.000 inwoners met een enorme diversiteit. Kernactiviteiten van SEZO zijn maatschappelijk werk, sociaal raadslieden en schuldhulpverlening (www.SEZO.nl). SEZO wordt grotendeels gesubsidieerd door de gemeente Amsterdam. De komende jaren is er veel aandacht voor de transformatie van het sociaal domein in Amsterdam.

SEZO zoekt voor haar Raad van Toezicht een:

Ervaren Voorzitter en Algemeen lid
(Amsterdam)

RAAD VAN TOEZICHT

De Raad van Toezicht van SEZO bestaat uit vijf leden. Hij functioneert op basis van een reglement en heeft een toezichtsvisie vastgesteld. Binnen deze Raad van Toezicht zijn twee vacatures ontstaan. De Raad van Toezicht stelt de Bestuurder en de Ondernemingsraad in de gelegenheid om advies uit te brengen over voorgenomen benoemingen. De benoeming geldt in principe voor vier jaar en kan eenmalig worden verlengd.

FUNCTIE-EISEN

Profielkenmerken lid van de Raad van Toezicht

 • Onderschrijft de doelstelling van SEZO en de Governance Code Welzijn en Maatschappelijke dienstverlening;
 • Houdt toezicht op de geformuleerde doelstellingen;
 • Vermogen om op tactisch/strategisch niveau te kunnen acteren door zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de Bestuurder voorgelegde aangelegenheden;
 • Vermogen om het beleid te kunnen toetsen;
 • Wijs en constructief in de verhouding Bestuurder – Toezichthouder, zowel individueel als in de raad met een balans van distantie en betrokkenheid; de Bestuurder de benodigde handelingsruimte geven én de Bestuurder de juiste vragen stellen;
 • Werkervaring/affiniteit met maatschappelijke sector;
 • Vermogen om binnen de RvT in teamverband te werken;
 • Voldoende beschikbaarheid en energie om zich in te zetten voor een adequate invulling van de functie;
 • Kennis van de bestuurlijke en inhoudelijke situatie van Amsterdam (Nieuw-West) is een pre;
 • Sterk bestuurlijk en/of ambtelijk netwerk binnen de gemeente Amsterdam is een pre.
 • Beschikt over juridische of strategische HR-kennis van reorganisaties en fusies.

 

Aanvullende profielkenmerken  Voorzitter:

 • Ruime ervaring als toezichthouder in zorg en welzijn, bij voorkeur als voorzitter van een Raad van Toezicht;
 • Ervaring als senior manager bij voorkeur op strategisch niveau in een not-for-profit organisatie;
 • Ruime ervaring met ingrijpende organisatorische en strategische veranderingen;
 • 2 à 4 uur per week ter beschikking voor de functie.

 

Aanvullende profielkenmerken Algemeen lid

 • Aantoonbare kennis van en ervaring met sociale vraagstukken op lokaal en/of nationaal niveau;
 • Ervaring als lid van Bestuur of Raad van Toezicht, bij voorkeur in de maatschappelijke dienstverlening en het welzijn;
 • Specifieke kennis van en ervaring met transformatieprocessen in het sociaal domein, bij voorkeur in één van de grote steden.
 • 1 à 2 uur per week beschikbaar voor de functie.

SAMENSTELLING

Gestreefd wordt naar een evenwichtige verdeling tussen mannen en vrouwen. Op dit moment bestaat de Raad van Toezicht uit drie vrouwen en een man. Vertrekkende leden zijn een man en een vrouw.

BELONING

Het lid Raad van Toezicht met de portefeuille Voorzitter wordt beloond met als uitgangspunt een vergoeding van € 450,- per maand. Het algemeen lid ontvangt €141,50 per maand.

SOLLICITATIES

Solliciteren kan tot uiterlijk 1 december 2019. We ontvangen uw sollicitatie met motivatie en cv graag op raadvantoezicht@SEZO.nl.
De gesprekken met de geselecteerde kandidaten vinden voor het einde van het jaar plaats.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.