Vacature Coördinator Vroeg Eropaf (VEOA) (28-32 uur per week)

SEZO staat voor Maatschappelijke Dienstverlening in stadsdeel Nieuw-West in Amsterdam met maatschappelijk werk, sociaal raadslieden en schuldhulpverlening als kernactiviteiten. Vrouw en Vaart is het Emancipatiecentrum van SEZO voor vrouwen, Daadkr8 is het mannencentrum binnen SEZO. SEZO heeft ouder- en kindadviseurs in de gelederen en geeft uitvoering aan de spelinlopen voor jonge kinderen in Amsterdam Nieuw-West. Met eenvoudige vragen op sociaaljuridisch en financieel terrein kan men terecht bij één van de SEZO inlopen op verschillende locaties in de wijken. SEZO biedt informatie, advies en ondersteuning.

SEZO staat voor de kernwaarden: Ondernemend, betrouwbaar, in De Buurt, laagdrempelig, transparant, hoge kwaliteit, outreachend, gericht op samenwerking, vernieuwend, klantgericht, alles wat simpel kan ook simpel doen.

In verband met tijdelijke vervanging van een van onze collega’s zoeken wij per direct een:
Coördinator Vroeg Eropaf (VEOA) (28-32 uur per week)

(Vroeg) Eropaf is een samenwerking tussen Amsterdamse woningcorporaties, energiemaatschappijen, zorgverzekeraars, WPI en de instellingen voor maatschappelijke dienstverlening en heeft als doel bewoners uit Amsterdam Nieuw-West met (een) betalingsachterstand(en) in huur, energie en DGBA of met een dreigende ontruiming preventief te bezoeken, zodat grote(re) schuldenproblematiek en de ontruiming wordt voorkomen. Bij (Vroeg) Eropaf worden op een outreachende manier, in een vroeg stadium, bewoners met een betalingsprobleem benaderd om hen te overtuigen om gebruik t e maken van de hulp die SEZO kan bieden. Vervolgens maakt het team een inventarisatie van de situatie en wordt er een plan van aanpak opgesteld.

Binnen het team (Vroeg) Eropaf vallen ook de onderdelen crisisschuldhulpverlening, energieadvies en (budget)trainingen.

De coördinator VEOA valt hiërarchisch onder de leidinggevende van de afdeling waarbinnen de functie is gepositioneerd. De coördinator VEOA geeft functioneel en hiërarchisch leiding aan collega´s, stagiaires en vrijwilligers.

De taken waar de coördinator zich mee bezig zal gaan houden zijn o.a.

– Weekstart van het team voorbereiden op basis van de management rapportage
– Coördineren van de werkzaamheden (o.a. verdeling van de caseload)
– Maandelijks ‘bijpraten’ met alle teamleden en beoordelingsgesprekken voeren
– Monitoring resultaat, capaciteit, financiering
– Intern overleg met andere afdelingen (wanneer nodig)
– Op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen op gebied van schuldhulpverlening, Vroeg Eropaf en het vakgebied maatschappelijke dienstverlening in zijn algemeenheid.
– Bijhouden laatste stand van zaken werkafspraken, procedures en afspraken met de gemeente (documenten)
– Wijzigingen initiëren voor Regas in samenwerking met superuser.
– Schrijven jaarplan VEOA en input voor beschikking (prognose volgend jaar)
– Contact onderhouden met Stedelijk coördinator en andere coördinatoren Vroeg Eropaf en deelnemen aan stedelijk overleg
– Contact onderhouden met betrokkenen bij Gemeente Amsterdam en deelnemen aan overleg
– Contact onderhouden met samenwerkingspartners (o.a. meldende organisaties)
– Deelnemen aan 4-maandsrapportage dialoog over de financiering met gemeente
– Proactief voorstellen doen tot verbetering van de uitvoering van VEOA

Profiel van de ideale kandidaat voor de functie
Kennis
– HBO werk- en denkniveau;
– Aantoonbare ervaring in een coördinerende functie, formeel en informeel.
– Kennis van en inzicht in financiën, budgettering, financieel- en administratieve procedures en relevante sociaaljuridische wet- en regelgeving.
– Kennis van de sociale kaart.
– Kennis van psychosociale oorzaken van schuldenproblematiek.

Competenties
– Leiderschapsvaardigheden
– Ondernemend
– Open, transparant en duidelijk
– Besluitvaardig en daadkrachtig
– Resultaatgericht
Specifieke vaardigheden
– Resultaatgerichte persoonlijkheid met gevoel voor cijfers en financiën en ervaring met sturen op KPI’s
– Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid voor het opstellen van brieven en het schrijven en bijhouden van rapporten en registratiesystemen.
– Sociale vaardigheden voor het motiveren, stimuleren en instrueren van klanten, collega’s stagiairs en vrijwilligers en op inspirerende en motiverende wijze medewerkers mee nemen in veranderingsprocessen.
– Vaardigheden in het onderkennen en analyseren van knelpunten en het uitbrengen van adviezen aan de organisatie.
– Stevige persoonlijkheid die proactief en doortastend te werk gaat
– Integriteit bij het omgaan met bezittingen/financiën van de klant.

Wat biedt SEZO
– Je doet kennis en ervaring op van het werk in de maatschappelijk dienstverlening;
– Je draagt bij aan het voorkomen van (grotere) schulden en het vroegtijdig signaleren van financiële problemen.
– Je gaat aan de slag in een inspirerende en lerende omgeving waarin professionals, stagiaires en vrijwilligers van elkaar leren;
– Je werkt in een leuk team van mensen die bereid zijn om elkaar te helpen waar nodig.

Salaris en dienstverband
Salariëring en overige arbeidsvoorwaarden conform CAO Sociaal Werk, schaal 9. Minimaal € 2.652,- en maximaal € 3.910,- bruto bij een voltijds dienstverband (36 uur per week) afhankelijk van ervaring en opleiding.
Het dienstverband is een tijdelijke uitbreiding en zal in ieder geval lopen tot 31 december 2018, er is sprake van mogelijke verlenging.

Informatie en reageren
Reageren op deze vacature kan tot en met 7 juni as. door je motivatiebrief en cv te sturen aan Dagmar den Ouden (HR adviseur) via e-mail d.denouden@sezo.nl; voor toelichting en vragen kun je terecht bij Irene Hofland, via 06-38005702. Deze vacature wordt tegelijk intern en extern uitgezet, waarbij interne kandidaten voorrang hebben.
Informatie over de organisatie is ook te vinden op de website van SEZO: www.sezo.nl .
Acquisitie naar aanleiding van deze aankondiging wordt niet op prijs gesteld. Soms komt het voor dat een functie onderweg veranderd. Aan bovenstaande beschrijving kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.