Vacature Coördinator Vroeg Eropaf (28 tot 32 uur per week)

SEZO staat voor Maatschappelijke Dienstverlening in stadsdeel Nieuw-West in Amsterdam met maatschappelijk werk, sociaal raadslieden en schuldhulpverlening als kernactiviteiten. Vrouw en Vaart is het Emancipatiecentrum van SEZO voor vrouwen, Daadkr8 is het mannencentrum. SEZO biedt informatie, advies en ondersteuning.

Vanwege het vertrek van één van onze collega’s zoeken wij op korte termijn een:

Coördinator Vroeg Eropaf (VEOA) (28-32 uur per week)

(Vroeg) Eropaf is een samenwerking tussen Amsterdamse woningcorporaties, energiemaatschappijen, zorgverzekeraars, WPI en de instellingen voor maatschappelijke dienstverlening en heeft als doel bewoners uit Amsterdam Nieuw-West met (een) betalingsachterstand(en) in huur, energie en DGBA of met een dreigende ontruiming preventief te bezoeken, zodat grote(re) schuldenproblematiek en de ontruiming wordt voorkomen. Bij (Vroeg) Eropaf worden op een outreachende manier, in een vroeg stadium, bewoners met een betalingsprobleem benaderd om hen te overtuigen om gebruik t e maken van de hulp die SEZO kan bieden. Vervolgens maakt het team een inventarisatie van de situatie en wordt er een plan van aanpak opgesteld.

Binnen het team (Vroeg) Eropaf vallen ook de onderdelen crisisschuldhulpverlening, energieadvies en (budget)trainingen.

De coördinator VEOA valt hiërarchisch onder de leidinggevende van de afdeling waarbinnen de functie is gepositioneerd. De coördinator VEOA geeft functioneel en hiërarchisch leiding aan collega´s, stagiaires en vrijwilligers.

De taken waar de coördinator zich mee bezig zal gaan houden zijn o.a.

 • Weekstart van het team voorbereiden op basis van de management rapportage.
 • Coördineren van de werkzaamheden (o.a. verdeling van de caseload).
 • Maandelijks ‘bijpraten’ met alle teamleden en beoordelingsgesprekken voeren.
 • Monitoring resultaat, capaciteit, financiering.
 • Intern overleg met andere afdelingen (wanneer nodig).
 • Op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen op gebied van schuldhulpverlening, Vroeg Eropaf en het vakgebied maatschappelijke dienstverlening in zijn algemeenheid.
 • Bijhouden laatste stand van zaken werkafspraken, procedures en afspraken met de gemeente (documenten).
 • Wijzigingen initiëren voor Regas in samenwerking met superuser.
 • Schrijven jaarplan VEOA en input voor beschikking (prognose volgend jaar).
 • Contact onderhouden met Stedelijk coördinator en andere coördinatoren Vroeg Eropaf en deelnemen aan stedelijk overleg.
 • Contact onderhouden met betrokkenen bij Gemeente Amsterdam en deelnemen aan overleg.
 • Contact onderhouden met samenwerkingspartners (o.a. meldende organisaties).
 • Deelnemen aan 4-maands rapportage dialoog met gemeente over de prestaties en financiering.
 • Proactief voorstellen doen tot verbetering van de uitvoering van VEOA.

Profiel van de ideale kandidaat voor de functie

Kennis

 • HBO+ diploma en werk- en denkniveau;
 • Aantoonbare ervaring in een coördinerende functie, formeel en informeel.
 • Kennis van en inzicht in financiën, budgettering, financieel- en administratieve procedures en relevante sociaaljuridische wet- en regelgeving.
 • Kennis van de sociale kaart.
 • Kennis van psychosociale oorzaken van schuldenproblematiek.

Competenties

 • Leiderschapsvaardigheden
 • Ondernemend
 • Open, transparant en duidelijk
 • Besluitvaardig en daadkrachtig
 • Resultaatgericht

Specifieke vaardigheden

 • Resultaatgerichte persoonlijkheid met gevoel voor cijfers en financiën en ervaring met sturen op KPI’s
 • Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid voor het opstellen van brieven en het schrijven en bijhouden van rapporten en registratiesystemen.
 • Goede vaardigheid met Excel, bekendheid met RIS en Regas is een pré.
 • Bekendheid en vaardigheid met de schaarste theorie, methodieken schuldhulpverlening en motiverende gespreksvoering is een pré.
 • Sociale vaardigheden voor het motiveren, stimuleren en instrueren van cliënten, collega’s, stagiairs en vrijwilligers en op inspirerende en motiverende wijze medewerkers mee nemen in veranderingsprocessen.
 • Vaardigheden in het onderkennen en analyseren van knelpunten en het uitbrengen van adviezen aan de organisatie.
 • Stevige persoonlijkheid die proactief en doortastend te werk gaat
 • Integriteit bij het omgaan met bezittingen/financiën van de klant.
 • Stressbestendig en in het bezit van improvisatievermogen.

Wat biedt SEZO

 • Je doet kennis en ervaring op van het werk in de maatschappelijk dienstverlening;
 • Je draagt bij aan het voorkomen van (grotere) schulden en het vroegtijdig signaleren van financiële problemen.
 • Je gaat aan de slag in een inspirerende en lerende omgeving waarin professionals, stagiaires en vrijwilligers van elkaar leren;
 • Je werkt in een leuk team van mensen die bereid zijn om elkaar te helpen waar nodig.

Informatie en reageren
Reageren op deze vacature kan tot en met 25 augustus as. door je motivatiebrief en cv te sturen aan Dagmar den Ouden (HR adviseur) via e-mail d.denouden@sezo.nl; voor toelichting en vragen kun je terecht bij Sandy Pauw, via 06 14 89 63 17. Deze vacature wordt tegelijk intern en extern uitgezet, waarbij bij gelijke geschiktheid interne kandidaten voorrang hebben.

Informatie over de organisatie is ook te vinden op de website van SEZO: www.sezo.nl.

Salaris en dienstverband
Salariëring en overige arbeidsvoorwaarden conform CAO Sociaal Werk, schaal 9. Minimaal € 2.705,- en maximaal € 3.988,- bruto bij een voltijds dienstverband (36 uur per week) afhankelijk van ervaring en opleiding.

Acquisitie naar aanleiding van deze aankondiging wordt niet op prijs gesteld. Soms komt het voor dat een functie onderweg verandert. Aan bovenstaande beschrijving kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.