Uitvoerend Projectleider Wijkzorg Nieuw-West (24 u p/w)

Wijkzorg Amsterdam Nieuw-West staat voor de beste zorg voor alle wijkbewoners. Informeel waar het kan, professioneel als het nodig is en altijd zo veel mogelijk in de eigen omgeving. Met elkaar maken we dit mogelijk: bewoners, vrijwilligers en zorgprofessionals.

Het wijkzorg netwerk Amsterdam Nieuw-West wordt gevormd door alle aanbieders van zorg en welzijn in het stadsdeel, zowel vrijwilligers als professionals. De Alliantie Wijkzorg is de aanjager en facilitator van dit netwerk. De Alliantie Wijkzorg is een samenwerkingsverband van zeven partijen: SEZO, MEE Amstel en Zaan, Cordaan, Combiwel, Philadelphia, Volksbond/Streetcornerwork en Amstelring.

Ons doel is de beste zorg voor elke wijkbewoner die dat nodig heeft. Waarbij alle zorgverleners, zowel formeel als informeel, elkaar snel en makkelijk weten te vinden en samenwerken voor de beste zorg. Daarom organiseren we inspirerende activiteiten en bijeenkomsten voor ontmoeting, verbinding en kennisuitwisseling. En zijn we altijd op zoek naar mogelijkheden om samenhang te bevorderen. We zijn er voor alle vrijwilligers en zorgprofessionals die zich inzetten voor wijkbewoners die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken.

Wij zoeken per direct een:

Uitvoerend Projectleider Wijkzorg Nieuw-West (voor 24 uur per week)

Wijkzorg

Wijkzorg in Amsterdam is een netwerkorganisatie van waaruit hulp- en zorgverleners ambulante ondersteuning en zorg bieden aan Amsterdammers op meerdere gebieden. Wijkzorg organiseert zo nodig brede zorg en ondersteuning aan mensen met een lichamelijke, geestelijke of verstandelijke beperking, met psychosociale problemen of chronische ziekte.

Alle partijen binnen Wijkzorg kijken bij een ondersteuningsvraag altijd wat de cliënt zelf wil en kan, wat het eigen netwerk kan bijdragen en of informele steunstructuren ingezet kunnen worden. Wanneer dat niet genoeg is, zet wijkzorg daarnaast professionele ondersteuning in.

Per 2021 wil de gemeente Amsterdam gaan werken met sociale wijkteams.

Wijkzorg Nieuw-West

Met elkaar maken wij ons sterk voor een effectieve en efficiënte samenwerking in Amsterdam Nieuw-West. In gezamenlijkheid met professionele zorgorganisaties en de informele zorg willen we de ondersteuning van de burgers van Nieuw-West vormgeven en door ontwikkelen binnen de wijkzorg.

De afgelopen 2 jaar is er gebouwd aan een effectief netwerk in Stadsdeel Nieuw-West, komend jaar wordt dit verder uitgebouwd. Vanaf 1 januari 2021 zal in Amsterdam gewerkt gaan worden met sociale wijkteams.

De belangrijkste taken voor de Wijkzorg Nieuw-West zijn:

 • Verduurzamen en doorontwikkelen van het wijkzorgnetwerk en de samenwerking daar binnen.
 • Het borgen en ontsluiten van de deskundigheid binnen het wijkzorgnetwerk.
 • Zorgen voor een herkenbare toegang tot het wijkzorgnetwerk.
 • Het voorbereiden van het netwerk op de overgang naar sociale wijkteams per 2021.

Functie inhoud

Om bovengenoemde taken uit te voeren zoeken wij een uitvoerend projectleider. We hebben al een strategisch projectleider die voor 8 uur per week wordt ingezet, het gaat hier dus om een duo-functie.  Je bent vanuit het samenwerkingsverband de contactpersoon voor afstemming en samenwerking tussen de aanbieders van zorg en welzijn en de informele partijen in Nieuw-West.

Je ontwikkelt wijkzorg met de partners in de wijk, je faciliteert de veldpartijen zich verder te ontwikkelen en het bestaande netwerk te verbreden. Je bouwt verder op hetgeen de afgelopen jaren al is ontwikkeld, je draagt bij aan verbetervoorstellen en werkt die uit. Je monitort en evalueert de resultaten in het gebied en anticipeert op lokale behoeften en ontwikkelingen. Je bent creatief in het introduceren van nieuwe combinaties, arrangementen en innovaties. Tevens zorg je voor de communicatie en PR van de alliantie.

Je informeert netwerkpartners over de stedelijke ontwikkelingen richting de sociale wijkteams en legt verantwoording af aan de leden van de alliantie.

 

Wie zoeken we?

 • Je bent een goede organisator die in staat is om netwerkbijeenkomsten zoals de wijkzorgtafels en stadsdeelbrede bijeenkomsten te organiseren.
 • Je hebt kennis van en affiniteit met het sociale domein en hebt een actief netwerk in Amsterdam Nieuw-West. Je weet aan te sluiten bij de migrantenorganisaties met een gevarieerde culturele achtergrond en versnipperde zorg- en welzijnsorganisaties in het stadsdeel.
 • Je hebt bij voorkeur kennis van het opzetten van Sociale wijkteams, opgedaan in een andere stad.
 • Je houdt van organiseren en vindt het leuk om op praktisch niveau te werken.
 • Je hebt ervaring met projectmatig werken en kennis van veranderingsprocessen. Je hebt een aantoonbaar HBO werk- en denkniveau.

Competenties

Jouw basiswaarden zijn open, integer en actief.

Daarnaast is het van belang dat je beschikt over de volgende vaardigheden:

 • Ondernemend zijn, proactief;
 • Verbinden en netwerken;
 • Analyseren, interpreteren en concluderen;
 • Resultaatgericht zijn;
 • Goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden;
 • Ervaring met projectmatig werken

Wat bieden we?

Een uitdagende baan tot december 2020, voor 24 uur per week (0,67 fte).

De functie is ingeschaald in schaal 9 van de CAO Sociaal Werk, (minimaal €2793,- en maximaal €4118 bruto per maand), op basis van een 36-urige werkweek).

Reageren

Informatie over de functie is te verkrijgen bij Sylvia den Hollander, trekker van de Alliantie Wijkzorg Nieuw-West. Zij is te bereiken via 06 – 57 97 28 88. Sollicitaties per e-mail uiterlijk op 25 oktober aan Dagmar den Ouden, HR Adviseur van SEZO via d.denouden@sezo.nl o.v.v. sollicitatie projectleider alliantie wijkzorg Nieuw-West.

De gesprekken vinden plaats in week 44.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.