Training Wegwijs in schuldhulp

wegwijsinschuldhulp‘Wegwijs in Schuldhulp’  is een training die gegeven wordt door schuldhulpverleners aan andere hulpverleners. Niet-schuldhulpverleners krijgen ook te maken met klanten in armoede of met schulden. Ze kunnen je voor grote uitdagingen stellen.

Financiële problemen bij cliënten hebben invloed op je werk als maatschappelijk hulp- en dienstverlener, ook wanneer je hen op andere gebieden ondersteunt. De training ‘Wegwijs in Schuldhulp’ helpt je hen beter te helpen.

In Amsterdam Nieuw-West verzorgt SEZO deze trainingen. De basistraining duurt twee dagen, de light variant één dag. Er wordt getraind in groepen van ongeveer 12 personen. De trainingsdata vind je op de website wegwijsinschuldhulp.amsterdam/ . Op deze website kun je je ook aanmelden.