Sociaal Raadslieden

Sociaal Raadslieden geven informatie op sociaal juridisch gebied en bieden concrete dienstverlening aan zoals het schrijven van bezwaarschriften en brieven.

Wat doen sociaal raadslieden:

Sociaal raadslieden adviseren, bemiddelen en verwijzen indien nodig door bij vragen over bijvoorbeeld:

• belastingen, toeslagen en kwijtschelding
• consumentenzaken
• schulden
• uitkeringen
• werk
• wonen
• personen – en familierecht

Sociaal raadslieden kunnen u ook bijstaan bij concrete zaken zoals:

– indienen bezwaarschriften
– klachtbrieven
– verzoekschriften
– betalingsregelingen
– ind-formulieren

Heeft u bijvoorbeeld een probleem met een officiële instantie of moeite met het schrijven van een klachtbrief of een bezwaarschrift?

Samen met de Sociaal Raadslieden kunt u het probleem van verschillende kanten bekijken en naar een oplossing zoeken.

Hoe kunt u ons bereiken:

U kunt voor praktische vragen terecht bij het inloopspreekuur van één van onze Social Helpdesks. Daarnaast kunt u zich aanmelden via het aanmeldformulier van onze website of uw vraag per mail aan ons stellen via info@sezo.nl

Goed om te weten

Het Sociaal Raadsliedenwerk is een basisvoorziening van en in Stadsdeel Nieuw-West. SEZO werkt in opdracht van het stadsdeel, de gemeente Amsterdam en de dienst Werk en Inkomen. Onze diensten zijn kosteloos. U heeft geen verwijzing nodig. Tijdens onze begeleiding is uw privacy gewaarborgd. We hebben een beroepsgeheim en een privacyreglement. Wanneer u een klacht heeft, kunt u gebruik maken van ons klachtenreglement.

Niet tevreden?

De medewerkers van SEZO proberen u zo goed mogelijk te helpen. Toch kan het gebeuren, dat u niet tevreden bent over hun hulp of over de manier waarop u te woord gestaan bent. Dan kunt u dit allereerst met de betreffende medewerker bespreken. Komt u er samen niet uit, dan kunt u via het centraal adres contact opnemen met de directeur van SEZO maatschappelijke dienstverlening.

Tot slot

SEZO maatschappelijke dienstverlening heeft een gevarieerd aanbod van hulp- en dienstverlening waardoor Sociaal Raadslieden, indien nodig, direct samen kunnen werken met Maatschappelijk Werk en Schulddienstverlening.