KWALITEIT EN ZEKERHEID

SEZO is lid van:
Sociaal Werk Nederland ( Landelijke brancheorganisatie voor Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening)

NVVK (Vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren)

SOMOSA Amsterdam (Samenwerkende Organisaties Maatschappelijk Welzijn Amsterdam)

SEZO beschikt over de ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instellingen)