FAQ

Welkom op de FAQ pagina (Frequently Asked Questions) ofwel Veelgestelde Vragen. Onderstaand vindt u een aantal veelgestelde vragen en antwoorden.

Staat uw vraag er niet bij?
U kunt zich ook aanmelden voor onze diensten via het aanmeldformulier.
U kunt ook telefonisch contact opnemen met SEZO of langskomen bij een van onze Social Helpdesks.

Waar vind ik de Social Helpdesks van SEZO?
Ga direct naar het overzicht van de social helpdesks en de telefonische spreekuren.

Waar kan ik een woning vinden?
U kunt zich melden bij het Amsterdams Steunpunt Wonen. Direct naar de website van ASW.

Ik heb schulden. Wat moet ik doen?
Wanneer u woonachtig bent in Amsterdam Nieuw-West, kunt u zich aanmelden bij SEZO. Dat kan telefonisch, via de website of bij een van de Social Helpdesks.

Waar kan ik terecht voor thuisadministratie?
Wanneer u woonachtig bent in Amsterdam Nieuw-West, kunt u zich melden bij een van de Social Helpdesks van SEZO.

Waar kan ik geïnformeerd worden over thuiszorg??
Dat kan bij het Sociaal Loket van het stadsdeel. Informatie vindt u op de website van het stadsdeel Nieuw-West.

Waar kan ik geïnformeerd worden over een persoonsgebondenbudget?
Dat kan bij het Sociaal Loket van het stadsdeel. Informatie vindt u op de website van het stadsdeel Nieuw-West.

Ik heb relatieproblemen en wil een echtscheiding aanvragen. Wie kan mij helpen?
U kunt in ieder geval contact opnemen met het Maatschappelijk Werk van SEZO. Dat kan via deze website, telefonisch of via de Social Helpdesks.

Onderstaand vindt u een aantal veelgestelde vragen specifiek voor Schuldhulpverlening. Meer informatie over schuldhulpverlening vindt u ook in het stappenplan schuldhulpverlening op deze website.

Wat is een crisissituatie?
U verkeert in een crisissituatie, wanneer u een brief ontvangen heeft met een:

  • datum ontruiming;
  • datum afsluiting energie;
  •  datum executoriale verkoop.

Alleen wanneer u één van deze drie brieven in uw bezit heeft, wordt u geholpen door het crisisteam van SEZO.

Wanneer kan ik jullie het best bereiken?
Kijk hiervoor bij ons spreekurenoverzicht.

Ik heb brieven van de deurwaarder, wat moet ik doen?
Wanneer u brieven van deurwaarders ontvangt, stopt u deze in uw administratiemap. Op het moment dat u een brief krijgt met daarin: een datum ontruiming, een datum afsluiting energie of een datum executoriale verkoop, belt u naar SEZO en wordt u geholpen door het crisisteam.

Ik heb niets meer gehoord na de aanmelding, wanneer word ik geholpen?
Wanneer u zich heeft aangemeld bij schuldhulpverlening van SEZO, wordt u als eerste uitgenodigd voor een voorlichtingsbijeenkomst, daarna voor de sorteergroep en de budgetcursus. U krijgt hiervoor een uitnodiging thuis gestuurd.

Ik kan niemand bereiken en wordt ook niet teruggebeld.
Als u bent aangemeld bij schuldhulpverlening, maar nog geen vaste schuldhulpverlener heeft, kunt u naar het inloopspreekuur van schuldhulpverlening komen met uw vraag. U wordt daar zo goed mogelijk verder geholpen. U kunt vragen naar de dagen tijden van het inloopspreekuur tijdens het plan van aanpak gesprek. Als u nog niet bent aangemeld bij schuldhulpverlening, dient u zich eerst aan te melden.

Ik ben aangemeld bij schuldhulpverlening, maar waarom krijg ik nog steeds brieven van deurwaarders en heb loonbeslag?
Als u bent aangemeld bij schuldhulpverlening, wil dat niet zeggen dat deurwaarders geen brieven meer sturen. Deurwaarders gaan gewoon door met hun werkzaamheden door brieven te sturen, beslag te leggen etc.
Alleen wanneer u in een schuldenregeling terecht komt (GKA of WSNP), stoppen de deurwaarders met brieven sturen en beslag leggen.

Kunnen jullie mijn schuldeisers inlichten over mijn aanmelding bij schuldhulpverlening?
Wij lichten geen schuldeisers in over uw aanmelding bij schuldhulpverlening. Als een schuldeiser vraagt om een bewijs, kunt u uw aanmeldingsbrief laten zien of een brief van een schuldhulpverlener met een afspraak.

Hoeveel moet ik betalen aan de GKA /WSNP en mag ik mijn vakantiegeld houden?
Het is afhankelijk van uw inkomen, hoeveel u moet betalen in de GKA en WSNP. Er wordt een zogenoemde VTLB berekening gemaakt. Deze berekening laat zien, wat u per maand moet kunnen aflossen. Er is een aantal uitzonderingen, maar als deze van toepassing zijn op uw situatie zal uw schuldhulpverlener u hierover informeren.

Er ligt al beslag op mijn inkomen, hoe kan ik dan de aflossingen van de GKA/WSNP betalen?
Op het moment dat u in een schuldenregeling terecht komt, zowel de GKA als de WSNP, worden de beslagleggingen van uw inkomsten afgehaald en komen betalingsregelingen te vervallen. U dient dan alleen het overeengekomen bedrag over te maken naar de GKA of de boedelrekening van de WSNP.

Ik ben getrouwd, maar alleen ik heb schulden. Kan ik alleen in een regeling?
Wanneer u in algehele gemeenschap van goederen bent getrouwd, moet u ook samen in een regeling.

Wanneer moet ik onder inkomensbeheer?
Inkomens- of budgetbeheer wordt een voorwaarde, als u vaste lasten schulden heeft of wanneer u stelselmatig de vaste lasten niet betaalt (vaste lasten zijn: huur, energie, water en zorgverzekering).

Inkomensbeheer zorgt ervoor dat er geen vertraging wordt opgelopen in het schuldhulpverleningstraject, omdat alle belangrijke rekeningen betaald worden.

Wat gebeurt er als ik de schuldhulpverlening al eens doorlopen heb en me opnieuw met schulden aanmeld?
Wanneer u al eens eerder een saneringstraject heeft doorlopen, moet de schuldhulpverlener nagaan welk traject dit geweest is. Als u een GKA doorlopen hebt, kan er nog een aanvraag voor de WSNP gedaan worden. Wanneer u een WSNP traject heeft doorlopen, is de enige mogelijkheid een saneringskrediet bij de GKA. Voor dit saneringskrediet bent u afhankelijk van de medewerking van uw schuldeisers. Als de schuldeisers niet akkoord gaan met het voorstel van de GKA, wordt er geen saneringskrediet toegekend en zult u, uw schulden met betalingsregelingen moeten aflossen.

U kunt 1 x in de 10 jaar aanspraak maken op de WSNP. Wanneer u al eens eerder een schuldenregeling heeft gehad, is inkomensbeheer een voorwaarde voor schuldhulpverlening.

Ik bevind mij in een echtscheidingsprocedure, kan ik mij aanmelden voor schuldhulpverlening?
U kunt zich aanmelden voor schuldhulpverlening, maar de uitspraak van uw echtscheiding moet bekend en afgewikkeld zijn. Op het moment dat de echtscheiding is afgewikkeld, is duidelijk hoe het schuldenpakket eruit komt te zien, waarna er een aanvraag voor een schuldenregeling gedaan kan worden.

Er kan geen aanvraag voor een GKA of WSNP gedaan worden, als er nog geen uitspraak is over een echtscheiding.

Ik heb CJIB schulden, wat nu?
Er is een aantal verschillende type CJIB schulden. Wanneer u zich aanmeldt bij schuldhulpverlening dient u te zeggen dat u CJIB schulden hebt en waarvoor u ze gekregen heeft. Er kan dan een overzicht opgevraagd worden bij het CJIB.

Wanneer u saneerbare vorderingen heeft, kunnen deze mee naar de gemeentelijke kredietbank. Zij worden dan voor de duur van de regeling bevroren. Daarna moet u deze weer verder aflossen.

Er zijn ook niet saneerbare vorderingen. Deze vorderingen kunnen niet meer naar de gemeentelijke kredietbank, ook kunnen zij niet mee naar de WSNP als ze jonger zijn dan 5 jaar. Deze vorderingen zult u eerst zelf moeten aflossen of ze moeten verjaren.

CJIB schulden, moeten altijd betaald worden!

 

Onderstaand vindt u een aantal veelgestelde vragen specifiek voor Sociaal Raadslieden.

Ik heb een bijstandsuitkering aangevraagd, kan ik een voorschot krijgen?
Als u een uitkering bij DWI heeft aangevraagd, duurt het een aantal weken voordat u een beslissing ontvangt. U heeft daarom vier weken na het indienen van de aanvraag recht op een voorschot. Dit voorschot bedraagt 90 % van de bijstandsuitkering. Elke 4 weken ontvangt u een voorschot tot het moment dat u uw uitkering krijgt.

Ik heb twee rekeningen van waternet ontvangen voor te betalen watergeld en belasting, moet ik deze betalen?
Indien u een inkomen op bijstandsniveau heeft en geen eigen vermogen heeft, kunt u onder voorwaarden kwijtschelding aanvragen voor de waterschapsbelasting. Kwijtschelding kunt u aanvragen via het kaartje dat bij de aanslag van waternet wordt meegezonden of via telefoonnummer 14020.
De factuur voor watergeld dient betaald te worden, dit betreft het verbruik van water. Hiervoor is geen kwijtschelding mogelijk.
Kijk voor meer informatie over kwijtschelding op: http://www.amsterdam.nl/belastingen/

Ik heb diverse schulden, kan sociaal raadslieden mij helpen met het regelen van een betalingsregeling?
Sociaal raadslieden kunnen helpen bij het treffen van een betalingsregeling indien er sprake is van een schuld bij een of twee schuldeisers tot een bedrag van ca. € 3.000,-.
Is er sprake van een of meerdere schuldeisers met schuld hoger dan € 3000, – dan komt u wellicht in aanmerking voor schuldhulpverlening. Kijk voor meer informatie op deze website onder schuldhulpverlening.

Wat is langdurigheidstoeslag en kan ik dat ook krijgen met een WW-uitkering?
Langdurigheidstoeslag is een bedrag voor iedereen die langdurig een laag inkomen heeft. De langdurigheidstoeslag wordt een keer per jaar uitbetaald en het geld kan gebruikt worden voor onverwachte uitgaven. Bijvoorbeeld als uw koelkast of televisie kapot gaat. Het geld mag ook ergens anders voor gebruikt worden.
Ook met een WW-uitkering kunt u recht hebben op langdurigheidstoeslag. Belangrijk is dat u de afgelopen drie jaar een laag inkomen heeft gehad ongeacht of dit inkomen uit werk of een uitkering betreft.
Kijk op de website http://www.amsterdam.nl/werk-inkomen/hulp-laag-inkomen/ om te kijken of u aan alle voorwaarden voldoet.

Ik heb een formulier van DWI ontvangen voor het aanvragen van scholierenvergoeding, kan ik een afspraak maken bij sociaal raadslieden om dit in te vullen?
Voor het invullen van diverse formulieren, waaronder het formulier scholierenvergoeding, kunt u terecht bij de formulierenbrigade. Via ons algemeen telefoonnummer 020 6675100 kunt u een afspraak maken met de formulierenbrigade op een van onze locaties.

Ik moet een gedeelte van de zorgtoeslag 2011 terugbetalen, hoe weet ik of dit klopt?
Om te controleren of de belastingdienst terecht zorgtoeslag terugvordert, kunt u een afspraak maken met sociaal raadslieden. Belangrijk is dat u dan alle beschikkingen van de zorgtoeslag 2011 en de jaaropgave van het inkomen van 2011 naar de afspraak meeneemt.

De hoogte van de zorgtoeslag hangt af van de hoogte van uw inkomen. Op de achterkant van de beschikking van de zorgtoeslag staat het inkomen van uzelf en van uw eventuele toeslagpartner vermeld. Dit inkomen moet overeenkomen met de jaaropgave 2011 van uw inkomen. Indien er belastingaangifte 2011 is gedaan en er ziektekosten of andere aftrekposten bij de belastingaangifte zijn ingevuld, dan dient het inkomen van de zorgtoeslag overeen te komen met het verzamelinkomen van de aanslag inkomstenbelasting 2011.

Kijk voor meer informatie en voor alle voorwaarden voor zorgtoeslag en het maken van een proefberekening op www.toeslagen.nl of maak een afspraak met sociaal raadslieden.