Bestuurssecretaris (28 – 32 uur per week)

SEZO staat voor Maatschappelijke Dienstverlening in stadsdeel Nieuw-West in Amsterdam met maatschappelijk werk, sociaal raadslieden en schuldhulpverlening als kernactiviteiten. Vrouw en Vaart is het Emancipatiecentrum van SEZO voor vrouwen, Daadkr8 is het mannencentrum binnen SEZO. SEZO geeft uitvoering aan de spelinlopen voor jonge kinderen in Amsterdam Nieuw-West. SEZO is trekker van de Wijkzorg Alliantie en met eenvoudige vragen op sociaaljuridisch en financieel terrein kan men terecht bij één van de SEZO inlopen op verschillende locaties in de wijken. SEZO biedt informatie, advies en ondersteuning.

Het werk bij SEZO doet er écht toe: dagelijks worden er veel kwetsbare mensen op diverse sociaal-maatschappelijke gebieden (bijvoorbeeld sociaaljuridisch, financieel) ondersteund in een stad volop in ontwikkeling. De organisatie maakt stappen naar een moderne organisatie en heeft de ambitie om de meest recente actuele ontwikkelingen zoals de wetenschappelijk onderbouwde ‘schaarste theorie’, in te zetten ten behoeve van de doelgroep.

Het sociaal domein in de gemeente Amsterdam is volop in beweging. SEZO beweegt en verandert daarin actief mee, stedelijk en met name in Amsterdam Nieuw-West. Vanaf 2021 wordt er gewerkt in sociale wijkteams.

Om de bestuurder van SEZO de ruimte te geven om de organisatie voor te bereiden op deze ontwikkeling, zijn wij op korte termijn op zoek naar een:

Bestuurssecretaris (28-32 uur per week)

Doel van de functie

De bestuurssecretaris bereikt succes door optimale ondersteuning bij het uitvoeren van bestuurlijke taken door de bestuurder.

Organisatorische positie

De Bestuurssecretaris functioneert onder verantwoordelijkheid van en rapporteert aan de bestuurder. De bestuurssecretaris geeft inhoudelijk aanwijzingen aan de directie-assistente.

Resultaatgebieden

Het ondersteunen van de bestuurder bij bestuurlijke taken zodanig dat de bestuurder zich kan richten op het daadwerkelijk besturen van de organisatie en zich niet hoeft bezig te houden met de voortgang van bestuurlijke taken.

 • Geeft gevraagd en ongevraagd advies op algemeen bestuurlijk gebied en actuele wet- en regelgeving. Beoordeelt de risico’s voor bestuurder, Raad van Toezicht en organisatie;
 • Vertaalt van ‘buiten’ (stedelijk, landelijk/rijksniveau) ontwikkelingen naar ‘binnen’;
 • Stelt de interne reglementen en statuten op en houdt ze actueel;
 • Bewaakt en volgt juiste en tijdige procedures op gebied van regelgeving op bestuurlijk en toezichthouderniveau;
 • Bevordert/bewaakt good governance in de organisatie en bij de RvT;
 • Bereidt voor en coördineert bestuurlijke verantwoording: jaarverslag, bestuursrapportages en andere verantwoordingsstukken;
 • Adviseert het managementteam over succesfactoren, mede gezien externe ontwikkelingen;
 • Is in staat om als programmamanager te kunnen optreden, binnen of buiten de organisatie in opdracht van de bestuurder.

Het vastleggen en bewaken van besluiten en interne projecten zodanig dat tijdig en adequaat geacteerd kan worden.

 • Legt bestuursbesluiten vast; ziet toe op adequate informatievoorziening hierover in de organisatie, de Raad van Toezicht en stakeholders;
 • Houdt toezicht op gemaakte afspraken, lopende processen en relevante verplichtingen;
 • Bewaakt de uitvoering van genomen besluiten, verrichten, uitzetten en/of monitoren van actiepunten van de bestuurder, de RvT en het MT;
 • Voortgangsbewaking strategisch plan/ondernemingsplan;
 • Beoordeelt samen met de bestuurder waar medezeggenschap van toepassing is;
 • Stelt op en handelt de vertrouwelijke correspondentie namens bestuurder af.

Het ondersteunen van de Raad van Toezicht

 • Bereidt voor en organiseert (en notuleert) de RvT vergaderingen (ziet toe op besluitvorming,  gereed zijn van vergaderstukken) en themabijeenkomsten;
 • Bereidt voor en wikkelt (her) benoemingsvereisten RvT af en voert overige ondersteunende taken uit voor de RvT;
 • In- en extern afstemming van RvT gewenste informatie buiten de normale p&c cyclus en intermediaire functie tussen RvT en organisatie om RvT wensen en inzichten te delen;
 • Verzorgt secretariaat en archief RvT;
 • Beoordeelt door derden voorgestelde juridische mogelijkheden en overeenkomsten, bijvoorbeeld samenwerkingsverbanden;
 • Organiseert stakeholderbijeenkomsten.

Profiel van de functie

Kennis

HBO(+)/WO diploma op het gebied van bestuurskunde of met juridische achtergrond;

Specifieke functiekenmerken

 • Politiek/bestuurlijk sensitief;
 • Omgevingssensitiviteit;
 • Organisatiesensitiviteit;
 • Openminded en in staat tot ‘omdenken’;
 • Onafhankelijk;
 • Daadkrachtig, energiek type met ‘gezag heeft zonder macht’;
 • Analyserend vermogen;
 • Zeer goede schrijfvaardigheden
 • Zeer hoge mate van integriteit;
 • Verbindend tussen RvT, directeur bestuurder, MT, organisatie en stakeholders.

Arbeidsvoorwaarden

De functie van Bestuurssecretaris is ingedeeld in schaal 11 van de CAO Sociaal Werk met een salaris van minimaal €3259 en maximaal €5061 per maand op basis van een 36-urige werkweek (inclusief Individueel Keuze Budget behorende bij deze CAO). De aanstelling is voor een jaar met de intentie dit bij goed functioneren om te zetten naar een vast dienstverband.

Procedure

Een assessment kan onderdeel zijn van de procedure.

Informatie en reageren

Wij zijn benieuwd naar jouw sollicitatie. We geloven in de kracht van inclusiviteit, op alle terreinen. Kandidaten vanuit diverse achtergronden nodigen wij van harte uit te solliciteren.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met directeur-bestuurder Sylvia den Hollander, telefonisch te bereiken via 06 – 57 97 28 88.
Heb je belangstelling, dan zien wij je reactie graag voor 5 januari 2020 tegemoet via Dagmar den Ouden, HR- Adviseur, e-mailadres: d.denouden@sezo.nl, met in het onderwerp: sollicitatie Bestuurssecretaris.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.