Ondertekening Convenant Beschermingsbewind

Directeur-bestuurder Sylvia den Hollander heeft samen met Combiwel, het WPI, vier bewindvoeringsorganisaties en wethouder Marjolein Moorman het stedelijke ‘Convenant Beschermingsbewind Amsterdam’ ondertekend.

Door de intensievere samenwerking tussen Amsterdam, de madi’ s en de bewindvoeringsorganisaties worden Amsterdammers onder beschermingsbewind sneller en effectiever geholpen met hun schulden en andere problemen. In het convenant is o.a. vastgelegd dat de kwaliteit van het beschermingsbewind wordt verhoogd, dat het schuldhulpverleningsproces sneller verloopt en dat kwetsbare Amsterdammers betere ondersteuning krijgen naar financiële zelfredzaamheid.

Met de samenwerking spannen we ons gezamenlijk in zodat klanten hun leven op de rails houden of weer krijgen.