Taart voor Vroeg Eropaf

2018 is een bewogen jaar geweest voor VEOA. 2019 is ook spannend, er is hard gewerkt aan de opdracht om het bereik te vergroten. Naast het belang om meer mensen eerder te bereiken, werd ook van medewerkers gevraagd om bedrijfsmatig te kijken naar het werk. Dit om VEOA een financieel gezonde afdeling te laten zijn. We zijn trots op de teamspirit die er is om te blijven meedenken in wat er nodig is en we hebben kunnen laten zien dat er een stijgende lijn zit in het bereik.

Nieuwe ontwikkelingen
Onlangs hebben we enkele nieuwe collega’s mogen toevoegen aan het team waardoor de capaciteit op orde is. Een andere nieuwe actie van de afgelopen tijd is de inzet op avond- en weekendhuisbezoeken. Daarnaast hebben cliënten die door de week werken twee keer per maand de mogelijkheid om in het weekend op afspraak te komen.

Wat heeft het opgeleverd?
Het bereik is vergroot en de resultaten zijn aanzienlijk verbeterd. We blikken kort terug op de afgelopen vier maanden. Steeds meer melders sluiten zich aan bij VEOA, denk aan zorgverzekeraars, Dienst Belastingen en het UWV. Zo zijn er in vier maanden maar liefst 1412 meldingen binnen gekomen om bezocht te worden. 1133 meldingen kwamen o.a. van zorgverzekeraars en energie leveranciers. 184 meldingen kwamen van woningcorporaties waar minstens twee maanden huurachterstand geconstateerd werd. Daarnaast zijn er 75 aangezegde ontruimingen binnen gekomen en bezocht door het team Erop Af. In de contacten die tot stand zijn gekomen konden 406 mensen weer verder met een stukje informatie en advies. Daarnaast zijn 207 mensen door middel van een plan van aanpak te maken verder geholpen. 587 mensen zijn na verschillende pogingen tot contact niet bereikt. Wij streven ernaar deze groep steeds kleiner te laten zijn door op zoek te blijven naar dat wat nodig is om ook hen in beeld te krijgen om hogere oplopende schulden te voorkomen.

Casus ter illustratie
Er komt een melding binnen bij EROPAF, een mevrouw wordt binnen twee weken ontruimd. Er zijn geen telefoongegevens van mevrouw bekend en er is geen eerder contact geweest met één van de andere disciplines van SEZO.

Naast dat er een brief wordt gestuurd gaat Eropaf op twee verschillende momenten op huis bezoek, helaas wordt mevrouw niet bereikt. Eropaf heeft contact met de deurwaarder om te onderzoeken wat de stand van zaken is. Heeft mevrouw misschien zelf al contact op genomen? Ook dit bleek niet het geval.

De dag voor ontruiming stuurt de deurwaarder nog een sms’je naar mevrouw met de info dat ze morgen voor ontruiming staat. Dit is aanleiding geweest voor mevrouw om contact op te nemen met SEZO. Het EROPAF-team sprak mevrouw telefonisch en heeft doorgevraagd om meer inzicht te krijgen in haar situatie. Zij geeft aan er zelf niet uit te komen en dat zij hulp nodig heeft.

Het is vijf voor twaalf, morgen staat de ontruiming en een telefonisch gesprek is niet voldoende om een goed beeld te krijgen van wat er speelt en een goed voorstel te kunnen doen om de ontruiming te voorkomen.

EROPAF neemt contact op met de deurwaarder om te vragen of de ontruiming uitgesteld kan worden op voorwaarde dat mevrouw dezelfde week bij EROPAF langs komt voor een inventarisatiegesprek. Dit is nodig om een goede inschatting te maken van wat haalbaar is en nodig om tot een structurele oplossing te komen.

De verhuurder wil na enig aandringen mevrouw nog een kans geven en gaat akkoord met uitstel. Dezelfde week komt cliënt bij EROPAF langs. De situatie wordt in kaart gebracht en er wordt besproken welke hulpverlening mevrouw nog nodig lijkt of wenst te hebben.

Zij geeft zelf aan dat het haar zelf niet meer lukt om de financiën te beheren omdat ze het los laat als het moeilijk wordt. Dat zorgt voor nog grotere problemen. Dit lijkt herhaaldelijk te zijn voor gekomen. Voor EROPAF een reden om de mogelijkheid tot beschermingsbewind te bespreken. Nadat mevrouw hier uitleg over heeft gehad stemt ze in om onder bewind gesteld te worden. Er is meteen een afspraak ingepland met Heijne Beschermingsbewind.

De financiële situatie is door EROPAF in kaart gebracht en er wordt geconstateerd dat mevrouw niet zoveel financiële ruimte heeft om een regeling te kunnen treffen. Zij heeft een schuld waarvoor ze nog 3,5 maand hoeft af te lossen. Wanneer dit is afgelost ontstaat er meer ruimte. Eropaf heeft een voorstel gedaan dat mevrouw voorlopig 50 euro per maand kan aflossen onder voorwaarde dat er een nieuwe regeling getroffen wordt zodra beschermingsbewind is opgestart en loopt. Mocht dit nog lang duren, dan betaalt zij maandelijks 100 euro af als ze de andere aflossing voltooid heeft.

Er komt dan eindelijk het verlossende antwoord van de deurwaarder. Deze geeft aan dat de verhuurder na een gesprek akkoord is gegaan. EROPAF onderhoudt nog contact met mevrouw gedurende drie tot zes maanden om de situatie te monitoren en ondersteuning te bieden wanneer nodig. Mevrouw is opgelucht en dankbaar dat zij toch aan de bel getrokken heeft en zet zich in om te komen tot een oplossing waardoor haar huis haar thuis blijft.