Pilot Zelfredzame daklozen in Nieuw-West

Een deel van de daklozen die een aanvraag doet bij de Centrale Toegang Maatschappelijke Opvang (CTMO), behoort niet tot hun doelgroep omdat zij zelfredzamer zijn en dus de integrale begeleiding in de Maatschappelijke Opvang niet nodig hebben. Deze daklozen zijn gebaat bij ondersteuning van SEZO, maar zij komen niet bij ons terecht. Daarom zijn we vanaf 1 juni een pilot gestart die eindigt op 31 december dit jaar.

Doelstelling
De pilot heeft als doel de zelfredzame daklozen een ingang te bieden binnen het wijkzorgnetwerk van Nieuw-West voor verdere ondersteuning en begeleiding. Dit betekent dat cliënten na hun contact bij het CTMO met een warme overdracht naar SEZO gaan en dat daarna een passend begeleidingstraject wordt aangeboden. De verwachting is dat per week ongeveer drie a vier personen voldoende zelfredzaam beoordeeld worden bij de CTMO en voor verdere dienstverlening worden verwezen.

Uitvoering
Er is gekozen voor de locatie ‘het Blommetje’, het Huis van de Wijk van Combiwel. WPI, Team ED en de GGZ voeren hier al een inloop uit. Afstemming en aansluiting vinden plaats. Twee SEZO-medewerkers voeren de pilot uit. Zij voeren een vraag verhelderend gesprek met de cliënt en maken op basis van de vraag een inschatting van de problematiek en voeren acties uit of leiden toe naar een andere ondersteuningsvorm tot dit wordt overgenomen. Het liefst samen met een ervaringsdeskundige. In de tussentijd fungeren zij als een contactpersoon waar cliënten op terug kunnen vallen en voeren ze zo nodig zelf taken uit.

De medewerkers van ‘het Blommetje’, de gastvrouw/-heer en de professionals die een bijdrage leveren aan de dienstverlening, worden door VolksbondStreetcornerwork, indien nodig, goed toegerust met kennis en vaardigheden om met deze doelgroep om te gaan.