Diploma voor Hospitality-studenten

Een groep van 13 Hospitality-studenten ontving dinsdag 5 maart in aanwezigheid van stadsdeelvoorzitter Emre Ünver, een diploma. Deelnemers uit Amsterdam Nieuw-West zijn op de locatie Vrouw en Vaart en Daadkr8 opgeleid door het ROCvA voor de gastvrijheidsbranche. De helft heeft inmiddels betaald werk gevonden of is een vervolgtraject gestart. De rest is nog bezig met het vinden van geschikt werk.

Emre Ünver sprak de groep trots toe:
“Voor een groot aantal deelnemers was dit een tweede kans op een opleiding, op werk en op economische zelfstandigheid. Dwars door alle barrières heen hebben deze strijders deze kans met beide handen aangegrepen.”

Gebleken is dat opleiden met praktijkstage in de directe leef-woonomgeving van deelnemers laagdrempelig en motiverend werkt. Extra praktijkbegeleiding met ondersteuning van gemotiveerde vrijwilligers op een veilige plek biedt de meeste kansen om de opleiding met een diploma af te ronden. Deelnemers worden daarnaast begeleid door de gemeente in het vinden van betaald werk. De om werknemers roepende hospitalitybranche wordt voorzien van goede arbeidskrachten uit Amsterdam Nieuw-West.

Het leerbedrijf Hospitality Amsterdam Nieuw-West is een samenwerkingsverband tussen SEZO, het ROCvA en het Werkgeversservicepunt van de gemeente Amsterdam.

Het project wordt mede mogelijk gemaakt door bijdragen van het Oranje Fonds, het GAK instituut en de rijksregeling subsidie praktijkleren.