Kwaliteitslabel Sociaal Werk voor SEZO

Op 21 november werd het certificaat Kwaliteitslabel Sociaal Werk feestelijk uitgereikt aan SEZO Maatschappelijke Dienstverlening. SEZO is de derde sociaalwerkorganisatie in Nederland en de eerste in Amsterdam die het kersverse certificeringstraject van het Kwaliteitslabel Sociaal Werk doorlopen heeft.

Directeur Lex Staal van Sociaal Werk Nederland gaf de medewerkers van SEZO een pluim: “Jullie maken sociaal werk zichtbaar. Hulpverleners brengen professionaliteit voor het voetlicht en de kwaliteit wordt inzichtelijk. Bovendien pakken jullie verbeterpunten goed op. Dat geeft aan dat SEZO flexibel is, toekomstgericht en vitaal. We hebben nu drie koplopers met het kwaliteitslabel en veel organisaties willen volgen. Dat zegt wat!”

Sylvia den Hollander, directeur-bestuurder van SEZO is trots op haar organisatie. “We zien dit niet als afsluiting maar als tussenstop. We willen een lerende organisatie zijn voor de bewoners van Nieuw-West, ons blijven verbeteren en vernieuwen. Dat moet ook omdat de wereld om ons heen ook verandert.”

Het certificaat krijgt op het hoofdkantoor van SEZO in Amsterdam een mooie plek. Ook op de website sezo.nl en de folders van SEZO kan iedereen zien dat SEZO gecertificeerd is. “We zijn mede voor de bewoners van Nieuw-West dit traject ingegaan. Zij kunnen dan ook rekenen op onze kwaliteit”, aldus Sylvia den Hollander.