Inloopspreekuur Sociaal Raadslieden

De Sociaal Raadslieden houden iedere dinsdag van 10.00-11.30 een inloopspreekuur bij De Alliantie, Jacob Geelstraat 49.

Sociaal Raadslieden

• geven advies en informatie over diverse rechtsgebieden

• helpen waar nodig bij het schrijven van brieven en bezwaarschriften

• bieden hulp bij het invullen van ingewikkelde formulieren

• bemiddelen met instanties

De hulpverlening van sociaal raadslieden is gratis en voor alle bewoners van Amsterdam Nieuw-West. U kunt terecht met vragen over onder andere:

Inkomen: Participatiewet, WW, ZW, WIA, Pensioen, terugvordering uitkering, Beslag op inkomen

Arbeidszaken: ontslag, vragen over arbeidsovereenkomst, hoogte loon

Belastingen: kwijtschelding, aanslagen inkomstenbelasting en heffingskortingen

Toeslagen: huurtoeslag, zorgtoeslag, kindgebonden budget, kinderopvangtoeslag

Huurrecht: bezwaar huurverhoging, huurcontract etc

Personen- en familierecht: echtscheiding en alimentatie, naamswijziging

Vreemdelingenrecht: Vragen omtrent verblijfsvergunning, formulieren IND etc

Consumentenrecht: Vragen omtrent energierekening, contracten, aankopen etc.

Meer info: Sociaal Raadslieden email: sr@sezo.nl